Podnoszenie standardów opieki urologicznej od 1949 roku
Polecamy
 
styczeń 2012
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
N
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału Północno–Zachodniego Polskiego Towarzystwa 16.04.2009

W dniu 15.11.2008 r. o godz. 13.00 w Bydgoszczy odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału Północno–Zachodniego Polskiego Towarzystwa Urologicznego. W zebraniu uczestniczyły 83 osoby. Ze względu na brak kworum, zebranie zakończono i podano drugi termin w dniu 15.11.2008 r. na godz. 13.30. O godzinie 13.30 w dniu 15.11.2008 r., w drugim terminie, w Bydgoszczy miało miejsce Walne Zebranie Członków Oddziału Północno – Zachodniego Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

W dniu 15.11.2008 r. o godz. 13.00 w Bydgoszczy odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału Północno–Zachodniego Polskiego Towarzystwa Urologicznego. W zebraniu uczestniczyły 83 osoby. Ze względu na brak kworum, zebranie zakończono i podano drugi termin w dniu 15.11.2008 r. na godz. 13.30. O godzinie 13.30 w dniu 15.11.2008 r., w drugim terminie, w Bydgoszczy miało miejsce Walne Zebranie Członków Oddziału Północno – Zachodniego Polskiego Towarzystwa Urologicznego.
Większością głosów na przewodniczącego zebrania wybrano kol. Marka Żabińskiego, a na sekretarza kol. Joannę Bagińską. Na członków komisji skrutacyjnej wybrano: kol. Przemysława Wiśniewskiego, kol. Artura Gibasa, kol. Michała Soczawę.
Rozpoczynając zebranie przewodniczący poprosił o przedstawienie sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu Oddziału Północno–Zachodniego Polskiego Towarzystwa Urologicznego.
Dr n. med. Piotr Jarzemski, ustępujący przewodniczący Oddziału Północno – Zachodniego Polskiego Towarzystwa Urologicznego przedstawił sprawozdanie z działalności za lata 2005 – 2008, podsumowując zamierzenia i dokonania okresu sprawozdawczego. Następnie skarbnik Oddziału Północno – Zachodniego Polskiego Towarzystwa Urologicznego kol. Jacek Szyperski, przedstawił sytuację fnansową – poniesione koszty i dochody związane z działalnością Oddziału.
Po wysłuchaniu sprawozdań przewodniczący zebrania poprosił o wystąpienie przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Oddziału Północno – Zachodniego Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Sprawozdanie wygłosił przewodniczący komisji kol. Stanisław Stępień, wnioskując na zakończenie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Północno – Zachodniego Polskiego Towarzystwa Urologicznego.
Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie nad udzieleniem absolutorium. W głosowaniu jawnym udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi. W głosowaniu wzięło udział 56 członków: za głosowało 51 osób, 5 wstrzymało się od głosu, nie było głosów sprzeciwu.
W drugiej części Walnego Zebrania przystąpiono do wyboru przewodniczącego Oddziału Północno–Zachodniego Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Kol. Sławomir Listopadzki w imieniu ustępującego zarządu zgłosił kandydaturę kol. Piotra Jarzemskiego. Prof. Zbigniew Wolski zgłosił kandydaturę kol. Krzysztofa Szkarłata. Innych kandydatur nie zgłoszono. Ze względu na brak zgody kolegi Krzysztofa Szkarłata, przystąpiono do głosowania nad jedyną kandydaturą dotychczasowego przewodniczącego kol. Piotra Jarzemskiego.
W głosowaniu tajnym, na przewodniczącego udział wzięło 56 osób. Odnotowano 55 głosów ważnych, 1 nieważny. W wyniku tajnego głosowania 55 osób oddało głos na dr n. med. Piotra Jarzemskiego, który został przewodniczącym Oddziału Północno – Zachodniego Polskiego Towarzystwa Urologicznego na kadencję 2009-2012.
Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatur i wyboru Zarządu Oddziału Północno–Zachodniego Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Zgłoszono 5 nazwisk: kol Krzysztofa Szkarłata, kol. Sławomira Listopadzkiego, kol. Jacka Szyperskiego, kol. Szymona Kwiatkowskiego, kol. Marka Draczyńskiego. Więcej kandydatur nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania tajnego. W głosowaniu wzięło udział 56 członków. Wszyscy kandydaci uzyskali wymaganą większość głosów. Przedstawiciel komisji skrutacyjnej przedstawił skład zarządu: kol Krzysztof Szkarłat, kol. Sławomir Listopadzki, kol. Jacka Szyperski, kol. Szymon Kwiatkowski, kol. Marek Draczyński.
Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatur i wyboru Komisji Rewizyjnej Oddziału Północno–Zachodniego Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Zgłoszono 3 nazwiska: kol. Stanisław Stępień, kol. Jacek Kabziński, kol. Jerzy Stępniewicz. Przystąpiono do głosowania tajnego. W głosowaniu wzięło udział 56 członków. Wszyscy kandydaci uzyskali wymaganą większość głosów. Przedstawiciel komisji skrutacyjnej przedstawił skład zarządu kol. Stanisław Stępień, kol. Jacek Kabziński, kol. Jerzy Stępniewicz.
Na zakończenie przewodniczący zabrania kol. Marek Żabiński podziękował sekretarzowi i członkom komisji rewizyjnej oraz wszystkim członkom Oddziału za sprawne przeprowadzenie wyborów. Przewodniczący zebrani pogratulował nowo wybranemu przewodniczącemu i Zarządowi Oddziału Północno–Zachodniego Polskiego Towarzystwa Urologicznego i zamknął walne zebranie.
Po zebraniu odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranego zarządu. Podczas spotkania ukonstytuowano zarząd w składzie.
Kol. Piotr Jarzemski – przewodniczący
Kol. Krzysztof Szkarłat – zastępcza przewodniczącego
Kol. Sławomir Listopadzki – sekretarz
Kol Jacek Szyperski – skarbnik
Kol. Szymon Kwiatkowski – członek
Kol. Marek Darczyński – członek
W tym samym czasie odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej, która ukonstytuowała się w składzie:
Kol. Stanisław Stępień – przewodniczący
Kol. Jacek Kabziński – członek
Kol. Jerzy Stępniewicz – członek